อนุทิน 164767 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๕๑

เตรียมร่างหลักสูตร…”เกี่ยวกับการพัฒนาคน…โดยเฉพาะคนทำงาน” ให้ได้หลาย ๆ หลักสูตร…งานนี้ พอเข้าใจว่า “ทำไม? ต้องใช้คนที่มีอายุ ๕๐ up ร่วมด้วยช่วยทำ เพราะจะสามารถทำให้เห็นถึง “ความเชื่อมโยง” ของเรื่องการพัฒนามนุษย์ในยุคก่อนกับยุคปัจุจบัน และยุคที่จะต้องการให้เป็นเกิดขึ้น”…กองบริหารงานบุคคลของ มรภ.พิบูลสงคราม ต้องปรับเปลี่ยนทิศทางในการทำงานใหม่แล้ว…สำหรับฉัน มองไปถึงอีก ๒๐ ปี ข้างหน้า ว่าจะเกิดอะไรขึ้น หาก มรภ. เริ่มทำในตอนนี้…เพราะนี่คือ “การวางแผนของการพัฒนาคน” เป็นศาสตร์ของงานบุคคลโดยเฉพาะ

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)