อนุทิน 164766 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๕๐

ระยะนี้…พี่ฟ้าคราม ได้เรียนรู้กับปู่เร เรื่องภาษาอังกฤษ เช่น การสะกดภาษาอังกฤษ ให้เข้ากับภาษาไทย ใช้ตัวอักษรใด พร้อม ๆ กับคำศัพท์…เรียนรู้กับคณิตศาสตร์…ภาษาไทย…บทสวดมนต์…การแต่งคำกลอน…เธอโตขึ้นมากกกกกก…เธอเติบโตขึ้นพร้อมๆ กับ “พี่สกาย” น้องชายของเธอเอง…ช่วงนี้ พี่สกายพูดเก่งมาก…นายพูดเก่งมาก จนย่าฟังไม่รู้ว่านายพูดว่ากระไร…ต้องให้พี่ฟ้าครามช่วยแปลให้…คนรุ่นเดียวกัน เขาจะมีความเข้าใจกัน (ปู่เรบอกย่าบุษแบบนั้น คริ ๆ ๆ)

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)