อนุทิน 164763 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๔๙

การวางแผนที่ดี…มีคุณค่าต่อการใช้ชีวิตอย่างมากมาย แต่สำหรับคนไทยทำให้เห็นได้เลยว่า “ยังขาดการวางแผนอยู่มาก ๆ” ไม่ว่า…แผนการศึกษา…แผนการใช้ชีวิต…แผนการดำเนินชีวิต…แผนครอบครัว…แผนการใช้เงิน…แผนครอบครัว ฯลฯ มากมาย ที่คนไทยยังไม่ได้นำมาใช้ โดยเฉพาะเรื่องแผนของการทำงาน…เพราะ “แผน” คือ ตัวที่บ่งบอกถึงเป้าหมาย…ผลสำเร็จ ซึ่งจะได้หรือไม่ได้ นั่นไม่ใช่ประเด็น เพียงแต่ตัวเรามีการวางแผนไว้ เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างบรรลุตามวัตถุประสงค์เท่านั้น…ฉันได้เรียนรู้คนอีกแล้วในวันนี้…มิแปลกใจว่า “ทำไม? ประเทศไทย จึงพัฒนาได้เพียงเท่านี้…

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)