อนุทิน 164757 - Wasawat Deemarn

๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒

“…

การขาดแคลนนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย

ทำให้มหาวิทยาลัยต้องหาวิธีการทุกวิธีที่จะทำให้ได้เด็กเข้ามาเรียนเยอะ ๆ

แต่บางทีก็ละเลยการคัดกรองบุคคลที่ควรจะเข้ามาเรียนจริง ๆ

คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมของเด็กดูแย่ลงมาก

โลกยุคใหม่ทำลายสิ่งเหล่านี้ หรือว่าระบบการศึกษาบ้านเราเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

ประเทศมุ่งแต่ “คนเก่ง” ส่วน “คนดี” เป็นเรื่องรอง

ซึ่งแตกต่างจากประเทศญี่ปุ่นมากที่เขาเลือกสอนเด็กให้เป็น “คนดี” ก่อน “คนมีความรู้”

…”

บ้านปลายดอย ณ หางดง

เชียงใหม่ (ยามดึก)

เขียน 07 Jul 2019 @ 00:37 ()

คำสำคัญ (Tags) #อนุทิน#วสวัตดีมาร#wasawatdeemarn#10175ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

นอกจากยุคสมัย. เงินเป็นใหญ่. พื้นฐานการกล่อมเกลาของครอบครัวด้วยค่ะ ^_,^

เขียนเมื่อ 

นั่นแหละ รากฐานสำคัญ ;)…

ความเป็นไปของการศึกษาและทรัพยากรที่จะได้รับการส่งต่อนะครับครู…ฤาจะเป็นดั่งที่เขาบอกมา…..

เขียนเมื่อ 

คนดีเริ่มจากครอบครัวเป็นพื้นฐานต้นแบบอยู่ที่บ้าน..คนเก่งเริ่มจากสังคม..รอบข้าง..และสภาพแวดล้อมด้วยหรือเปล่า..ที่มีพื้นฐานมาจากครอบครัว..ส่งมอบต่อ