อนุทิน 164746 - ต้นโมกข์

คำที่มีความหมายหลายความหมาย

Minor = คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า ยังเด็ก หรือยังไม่แก่พอที่จะมีสิทธิ์ทำได้อย่างผู้ใหญ่ เช่น

He can’t vote in this election- he’s still a minor. เขาไม่สามารถเลือกตั้งในครั้งนี้ เขายังเป็นเด็กอยู่เลย

Minor = คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า เล็กๆ, ไม่สำคัญ, หรือขาดคุณค่าบางอย่าง เช่น

Don’t worry, it’s only minor spill. อย่ากังวลไปเลย มันเป็นเพียงแค่การหกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

………………………

เขียน 06 Jul 2019 @ 16:02 ()


ความเห็น (0)