อนุทิน 164710 - Wasawat Deemarn

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

“…

จักรพงษ์ เมษพันธุ์. (๒๕๕๘). เปลี่ยนหนี้เป็นอิสรภาพทางการเงิน. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

เนตรปรียา (มุสิกไชย) ชุมไชโย. (๒๕๔๘). ภาษาอังกฤษคิดแบบไทย ๆ. กรุงเทพฯ : นะเพชรเผ็ดสำนักพิมพ์.

ว.วชิรเมธี. (๒๕๕๓). ธรรมะต้มยำเมนูที่ ๒ สูตรลับดับความร้อน. (พิมพ์ครั้งที่ ๒). กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ.

วิทยา นาควัชระ. (๒๕๔๘). รู้ทัน ความรัก. กรุงเทพฯ : GOODBOOK.

อังคณา มาศรังสรรค์. (๒๕๕๗). โรงเรียนพ่อแม่ลูก ผลัดใบชีวิต. (พิมพ์ครั้งที่ ๔). กรุงเทพฯ : มูลนิธิพื้นที่ปัญญ์รัก.

…”

บ้านปลายดง ณ หางดอย

เชียงใหม่ (ยามเช้า)

เขียน 03 Jul 2019 @ 08:24 () แก้ไข 03 Jul 2019 @ 23:44, ()

คำสำคัญ (Tags) #อนุทิน#วสวัตดีมาร#wasawatdeemarn#10167ความเห็น (0)