อนุทิน 164706 - อาจารย์ต้น

คำที่อาจใช้สับสนกัน

Complement =คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า ส่วนประกอบ หรือ ชิ้นต่างๆที่ทำให้บางอย่างดีขึ้น หรือสมบูรณ์ขึ้น เช่น

For me, cookies are the perfect complement to a cup of tea. สำหรับฉันแล้ว คุกกี้เป็นองค์ประกอบที่สมบูรณ์มากสำหรับชาหนึ่งถ้วย

Compliment = คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า คำชม หรือ การสรรเสริญเยินยอ เช่น

I received the compliment on my new car. ฉันได้รับคำชมเรื่องรถยนต์คันใหม่ของฉัน

……………………

เขียน 02 Jul 2019 @ 18:31 ()


ความเห็น (0)