อนุทิน 164702 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

เรียบร้อยแล้วกับการจัดอบรม ClassStart สองวัน ดีใจมากเลยที่ได้มีความร่วมมือกับครูโรงเรียนต้นแบบของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา นำทีมโดย รศ.ดร. สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ อาจารย์ผู้ใหญ่ที่ได้ยินชื่อเสียงมานานและอยากรู้จักมานานแล้ว ขอบพระคุณค่ะ

เขียน 01 Jul 2019 @ 22:23 () แก้ไข 01 Jul 2019 @ 22:43, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เขียนบันทึกความทรงจำไว้ใน G2K สักหน่อยไหมครับ อ.จัน ;)…