อนุทิน 164695 - ต้นโมกข์

คำหลายความหมาย

Spare = คำนี้เป็นกริยา แปลว่า ช่วยให้ใครบางคนหลีกเลี่ยงประสบการณ์อันน่าเจ็บปวด เช่น

Our teacher made us copy the text. He spared us the trouble of finding the book. ครูของเราให้เราถ่ายเอกสารหนังสือ เขาไม่อยากให้เราประสบกับปัญหาในการหาหนังสือ

Spare = คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า เพิ่มเติม หรือสำรองไว้ เช่น

I borrowed my friend’s spare phone after mine broke. ฉันยืมโทรศัพท์ที่สำรองไว้จากเพื่อนหลังจากของฉันพัง

…………..

เขียน 01 Jul 2019 @ 18:49 ()


ความเห็น (0)