อนุทิน 16468 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สวัสดีครับพี่ดอกปีบ (nussa-udon@16467 ในคนพิการ(ทางสมอง) ความกตัญญู+กตเวที +ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ นั้น กลับยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์นะครับ แต่ทว่าในบุคคลผู้มีร่างกายอันบริบูรณ์ กลับพิการ ความกตัญญู+กตเวที +ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ฮาๆเอิ๊กๆ น่าตลกนะครับ ในยุคที่วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า ว่ากันว่า สำหรับผู้พิการ ในอนาคต แพทย์จะสามารถปลูกถ่าย stem cell เพื่อพัฒนาไปเป็นเซลล์ เนื้อเยื่อ หรืออวัยวะที่ต้องการทดแทนของเดิมที่เสียหายหรือเสื่อมสภาพไป   stem cell จึงมีบทบาทสำคัญยิ่งสำหรับ Regenerative Medicine แต่สำหรับผู้ที่พิการ  ความกตัญญู+กตเวที +ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ นั้นต้องปลูกถ่าย ศีลธรรม ในจิตใจ นะครับเมื่อ ความกตัญญู+กตเวที +ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกิดขึ้นในจิตใจของคนผู้นั้นแล้ว  จิตใจ ของคนผู้นั้นจึงจะถือว่าไม่พิการ

เขียน 26 Jul 2008 @ 21:26 () แก้ไข 26 Jul 2008 @ 21:38, ()


ความเห็น (0)