อนุทิน 164676 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๔๔

ฝึกอยู่เสมอ ๆ กับการฝึกจิต…เป็นเรื่องการเรียนรู้ที่ทำให้ใจเราพ้นทุกข์…ยามใดที่ว่าง ๆ เช่น ก่อนนอน แต่งตัว จะชอบฟังเสมอ ๆ ปัจจุบันฝึกให้พี่ฟ้าครามได้ฟังด้วย เธอจะได้ทราบถึงเรื่อง กาย + จิต…จงอย่าประมาทกับเรื่อง “กาย และจิต”…ฝึกเสมอ ๆ จะทำให้ทราบถึงบางสิ่ง…ไม่สามารถบอกกันได้ เพราะเป็นเหตุแห่ง “ปัจจัตตัง”…จะรู้ได้เฉพาะตนจริง ๆ ซึ่งมาจากเรื่องของ “การลงมือปฏิบัติ” ด้วยตัวของเราเอง

https://youtu.be/8GJ7yQ8cWYw

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=8GJ7yQ8cWYw

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เมื่อเข้าถึงจิต…ก็เป็น ตถตา..

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ ไม่ทราบจริง ๆ ว่ามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรค่ะ