อนุทิน 164670 - ต้นโมกข์

คำที่อาจใช้สับสน

Flaunt = คำนี้เป็นกริยา แปลว่า แสดงบางสิ่งบางอย่างที่คุณภูมิใจต่อบุคคลอื่น เพื่อสร้างความประทับใจ เช่น

She flaunts her wealth by wearing expensive clothes and jewelry. หล่อนต้องการแสดงความรวยโดยการใส่เสื้อผ้าราคาแพง และเครื่องประดับ

Flout = คำนี้เป็นกริยา แปลว่า แสดงว่าเธอไม่มีความเคารพต่อกฎเกณฑ์ หรือการปกครอง โดยการแสดงว่าไม่ยอมรับสิ่งนั้น เช่น

He often flouts the law when he drives by ignoring the speed limit. บ่อยครั้งที่เขาไม่เคารพกฎหมาย เมื่อเขาขับรถโดยไม่คำนึงถึงระดับความเร็ว

…………….

เขียน 30 Jun 2019 @ 18:31 ()


ความเห็น (0)