อนุทิน 164663 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ไม่มีฝนตกตอนเช้า เย้ ๆ

เมื่อวานไปเป็นตัวแทน กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.หนองคาย. ออกประเมินการพัฒนาคุณภาพงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล. ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว

ดีใจ … ได้เห็น “คน” พัฒนาตนเอง. มุ่งมั่น. ตั้งใจร่วมกันทำงานเป็นทีม. และร่วมกับภาคีเครือข่าย.. งานพัฒนาก้าวกระโดด

ผลดีอยู่ที่สุขภาพประชาชน … ดีใจกับคนตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใครค่ะ

เขียน 29 Jun 2019 @ 16:41 () แก้ไข 29 Jun 2019 @ 16:43, ()

คำสำคัญ (Tags) #วิ่ง#หนองคาย#โรงพยาบาลสระใคร#ธิรัมภาความเห็น (0)