อนุทิน 16466 - กวิน

กวิน

การเพ่งกสิณ : กสิณ ๑๐ กอง เป็นหนึ่งใน กรรมฐาน 40 วิธี ที่ชาวพุทธควรรู้และน้อมนำไปปฏิบัติ

ปฐวีกสิณ          เพ่งดิน
อาโปกสิณ        เพ่งน้ำ
เตโชกสิณ         เพ่งไฟ
วาโยกสิณ         เพ่งลม 
นิลกสิณ            เพ่งสีเขียว
โลหิตกสิณ        เพ่งสีแดง
ปิตกสิณ            เพ่งสีเหลือง
โอทากสิณ        เพ่งสีขาว
อาโลกกสิณ       เพ่งแสงสว่าง
อากาสกสิณ       เพ่งอากาศ

เขียน 26 Jul 2008 @ 20:46 () แก้ไข 26 Jul 2008 @ 21:09, ()


ความเห็น (0)