อนุทิน 16466 - กวิน

  ติดต่อ

การเพ่งกสิณ : กสิณ ๑๐ กอง เป็นหนึ่งใน กรรมฐาน 40 วิธี ที่ชาวพุทธควรรู้และน้อมนำไปปฏิบัติ

ปฐวีกสิณ          เพ่งดิน
อาโปกสิณ        เพ่งน้ำ
เตโชกสิณ         เพ่งไฟ
วาโยกสิณ         เพ่งลม 
นิลกสิณ            เพ่งสีเขียว
โลหิตกสิณ        เพ่งสีแดง
ปิตกสิณ            เพ่งสีเหลือง
โอทากสิณ        เพ่งสีขาว
อาโลกกสิณ       เพ่งแสงสว่าง
อากาสกสิณ       เพ่งอากาศ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)