อนุทิน 164655 - พี่มด

พี่มด
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1

ห้องทำงานเราไม่มีเครื่องปรับอากาศ หน้าต่างแถบนึงถูกปิดตายเพราะมีตู้เหล็กบังอยู่ ช่วงหน้าร้อนอากาศร้อนและอบอ้าวมาก เหงื่อซึมเหนียวตัว แขนเหนียวติดกระจกโต๊ะ ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีเครื่องพิมพ์ให้ ไม่มีสัญญานอินเตอร์เน็ตใช้ แต่เราต้องรับทราบงานทางไลน์ ทำงานบนความขาดแคลน ด้วยความอดทน ข่มใจ …ต่อสู้กับอคติของคนที่มีอำนาจมากกว่า… ….70 คะแนน สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน จากผู้บังคับบัญชา ตามด้วยความคิดเห็นว่าเรามีความรู้ ความสามารถ แต่ยังนำออกมาใช้ไม่ได้เพียงพอต่อการพัฒนางานวิชาชีพ ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนร่วม ไม่ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ไม่ปิดพัดลมบ่อยครั้ง และเลือกปฏิบัติ เลือกข้างการปฏิบัติงานกับสมาชิกในองค์กร……

เขียน 28 Jun 2019 @ 14:19 () แก้ไข 28 Jun 2019 @ 14:21, ()

คำสำคัญ (Tags) #เราจะอดทนได้อีกนานแค่ไหน...ความเห็น (1)

สู้ๆนะคะ