อนุทิน 164650 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

“ผมฝันอยากเป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดีขึ้นครับ และทำมาตลอด พี่ทั้ง 2 คน คือ แรงบันดาลใจที่สำคัญของผมเลยครับ”

ขอบคุณน้องคนหนึ่ง

เขียน 27 Jun 2019 @ 22:21 ()


ความเห็น (1)

จริงค่ะ อาจารย์ทั้งสองช่วยให้คนพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง มีเครือข่ายโยงใยและช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาถึงปัจจุบันค่ะ