อนุทิน 16464 - กวิน

กวิน


 คำสอนของฮวงโป แปลโดย พุทธทาสภิกขุ เรื่องย่อ คำสอนของฮวงโปนี้ เรียกในภาษาจีนว่า "ฮวงโป ฉวน สิ่น ฟา หยาว." มร. John bolfeld แปลออกเป็นภาษาอังกฤษ เรียกว่า The Zen Teaching of Huang Po พวกเราเห็นว่าควรแปลออกมาสู่ภาษาไทยจึงทำให้เกิดหนังสือเล่มนี้ขึ้น ผู้ที่เคยอ่านหนังสือเว่ยหล่างมาก่อนแล้วพึงทราบว่า ฮวงโป เป็นหลานศิษย์ของเว่ยหล่าง กล่าวคือ เมื่อเว่ยหล่าง สังฆปริณายกองค์ที่ 6 แห่งนิกายเซ็น ได้รับการถ่ายทอดธรรมโดยตรง ชนิดที่เรียกว่า จากจิต-ถึงจิต จากพระสังฆปริณายกองค์ที่ 5 แล้ว นิกายเซ็นก็แตกออกเป็น 2 สาย สายเหนือนำโดย ชึนเชา คู่แข่งของเว่ยหล่าง สอนวิธีปฏิบัติการตรัสรู้อย่างเชื่องช้า คือ ค่อยเป็นค่อยไป เจริญรุ่งเรืองอยู่พักหนึ่งโดยราชูปถัมภ์ของพระจักรพรรดิตั้งอยู่ไม่นานก็เงียบหายไป ส่วนสายใต้ คือสายของเว่ยหล่าง สอนวิธีการปฏิบัติที่เป็นการตรัสรู้ฉับพลัน (จนได้นามว่า Sudden School) ได้เจริญรุ่งเรืองและขยายตัวออกมาจนแตกเป็นนิกายย่อยๆ ลงไป ที่มาของรูปปกหนังสือ http://www.booktime.co.th/app/image.php?file=../religious/covers/9744094982.jpg 

เขียน 26 Jul 2008 @ 20:21 () แก้ไข 26 Jul 2008 @ 21:09, ()


ความเห็น (0)