อนุทิน 164632 - ต้นโมกข์

คำหลายความหมาย

Reservation = คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า การจองที่พัก เช่น

Hi, we have a reservation for two nights. สวัสดี เรามีการจองไว้ 2 คืน

Reservation = คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า ความรู้สึกไม่แน่นอน หรือจะใช่ก็ไม่ได้ และไม่ใช่ก็ไม่ได้ เช่น

I have some reservation about going for a walk outside- it’s too hot. ฉันมีความรู้กังวลในการเดินออกไปข้างนอก เพราะมันร้อนมากๆ

…………..

เขียน 25 Jun 2019 @ 18:37 ()


ความเห็น (0)