อนุทิน 16463 - อ.อาลัม

  • วันนี้ไปทำงานที่ มอย. ไปเตรียมเรื่องคำกล่าวของประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาพัฒนาการศึกษาอิสลาม จากปอเนาะสู่มหาวิทยาลัย
  • เที่ยงไปทานข้าวที่บ้าน ดร.มูฮำมัดซากี เจ๊ะหะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะอิสลามศึกษา
  • หลังซุฮรีโพสภาพกิจกรรมขึ้นบล็อก
เขียน 26 Jul 2008 @ 19:32 ()


ความเห็น (0)