อนุทิน 164617 - มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

6 มิถุนายน 2562 ผอ.มาลีพันธุ์ ภูมา ผอ.ร.ร.วัดพังสิงห์ ร่วมไว้อาลัยคุณพ่อเสี้ยง ทองจีน บิดาของผอ.เสนอ ทองจีน ผอ.สพป.นศ.1 ณ บ้านป่าไม้ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราชความเห็น (0)