อนุทิน 164609 - มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

20 มิถุนายน 2562 อบรมเทคนิคการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพื่อการพัฒนานักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงแรมทวินโลตัส จัดโดยสพป.นศ.1ความเห็น (0)