อนุทิน 164608 - มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

28 มีนาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร.ร.วัดพังสิงห์และผู้บริหารทีมท่าเรือ ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดสองพี่น้อง อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานีความเห็น (0)