อนุทิน 164607 - มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

28-29 มีนาคม 2562 คณะครู ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาตำบลท่าเรือ ศึกษาดูงานและสัมมนาเรื่อง การประกันคุณภาพในสถานศึกษา ณ เขาสกเรน ฟอร์เรสรีสอร์ท อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานีความเห็น (0)