อนุทิน 164606 - มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

21 มิถุนายน 2562 อบรมวินัย คุณธรรม จริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสพป.นศ.1 ณ โรงแรมแกร์นปาร์ค

เขียน 23 Jun 2019 @ 18:54 ()

คำสำคัญ (Tags) #ครูดีต้องมัวินัย คุณธรรมและจริยธรรมความเห็น (0)