อนุทิน 164603 - มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

1-3 เมษายน 2562 ผบ.และคณะครูร.ร.วัดพังสิงห์ร่วมการสัมมนาสรุปบทเรียนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน โรงแรมทีเคพาเลช กทม.ความเห็น (0)