อนุทิน 164598 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๔๒

วัน เวลา ที่ผ่านเข้ามา และผ่านไป…จะเป็นเครื่องพิสูจน์เรื่องราวต่าง ๆ ของตัวเราให้ผู้อื่นได้ทราบเอง “มิจำเป็น ต้องไปเล่าหรือบอกใคร ๆ”…จงเรียนรู้ ด้วยตัวของท่านเอง

สิ่งนี้ คือ สิ่งที่เรียนรู้ ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)