อนุทิน 164597 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๔๑

พี่ฟ้าครามกับพี่สกาย เธออยู่ในยุคของ Gen Alpha คือ

๑. Digital Native

๒. คุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลง

๓. เปิดกว้างรับความแตกต่าง

สำหรับ ๒ ข้อหลัง…ย่าบุษก็ยังปฏิบัติตนอยู่ เพราะในช่วงชีวิต ปู่เรสอนย่าอยู่เสมอ ๆ กับการใช้ชีวิต เพราะปู่เรก็เป็นเช่น ๒ ข้อหลัง…สำหรับข้อแรก เราเพิ่งมาปรับเปลี่ยนรับ เทคโนโลยีมาเมื่อ ๒๐ กว่าปีที่ผ่านมา และมันก็พัฒนามาเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน ดังนั้น จึงไม่เป็นปัญหากับการได้เลี้ยงดูพี่ฟ้าครามและพี่สกายเลย

เรียนรู้…ได้จากตัวของพวกเราเองความเห็น (0)