อนุทิน 164594 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๓๘

จากการนำกรอบโครงสร้าง + อัตรากำลัง เข้าที่ประชุม…เห็นปัญหามากมายของการทำงาน…แต่ทุกเรื่องราวก็ผ่านไปด้วยดี แต่กว่าจะผ่านมันไปได้…สิ่งที่สัมผัส คือ “ความเหนื่อยใจในการต้องหาคำพูดมาอธิบาย เพราะ Gen แต่ละ Gen ขอบอกว่า “มีไม่เท่ากันในเรื่องการเรียนรู้””…ทำให้รู้เลยว่า ยุคปัจจุบัน คือ การเรียนรู้ร่วมกัน…คนไม่รู้ ก็ต้องเปิดใจ ยอมรับการเรียนรู้ มิใช่คอยตะแบง ขัดแย้ง เพราะบางเรื่องที่ท่านพูด คนที่รู้ เขารู้มาก่อนแล้ว จึงจำเป็นต้องหาคำพูดมาอธิบาย…ยุคนี้ บอกเลยว่า “เหนื่อยมาก ๆ”

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)