อนุทิน 164593 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๓๗

อ.ขวัญชนก สาขาภาษาไทย เชิญแม่บุษ…ไปบรรยายในหัวข้อ “ระบบงานธุรการและการติดต่อสื่อสารหน่วยงานผ่านหนังสือราชการ” ในวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ครึ่งวัน…คงใช้ความรู้ที่มี (ความรู้ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันอีก ๓ ฉบับ) + ประสบการณ์ในการทำงานสอนเด็กนักศึกษาในครั้งนี้…รู้อะไรไหนเล่า เท่ากับการเรียนรู้จากการลงมือได้จากการปฏิบัติจริง

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)