อนุทิน 164589 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๓๖

“ชีวิตเราไม่ได้เกิดมาเป็น…”ไม้บรรทัด“ ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเอาตัวเอง…ไปวัดกับคนนั้น คนนี้…

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)