อนุทิน 164582 - prayat duangmala

โรงเรียนมีครูจริง 2 คน ผอ1 คน นอกนั้นไม่ได้จบวิชาการศึกษามา..มีพี่เลี้ยงอนุบาลที่ผ่านการอบรมประสบการณ์บ่อยกว่า..พอจะดูแลเด็กได้..ธุรการนั่งหน้าจอดูงานผ่านไลน์..พนักงานราชการก็เก่งด้านกิจกรรมอื่น..การสอนไม่ได้เท่าที่ควรจากการสังเกตการสอน..คิดแล้วสงสารเด็กต้องรอคุณครูคนใหม่ที่ไฟแรงมาสอน..ให้ครบกลุ่มสาระ

เขียน 21 Jun 2019 @ 14:19 ()


ความเห็น (0)