อนุทิน 164553 - ต้นโมกข์

คำศัพท์หลายความหมาย

Customs = คำนี้เป็นคำนาม ที่ต้องเติม s ต่อท้ายเสมอ แปลว่า ภาษีสินค้านำเข้าหรือส่งออก เช่น

If you buy a lot of souvenirs, you might have to pay customs when you enter the country. หากเธอซื้อของที่ระลึกมาเยอะ แต่อาจต้องจ่ายค่าภาษีนำเข้า เมื่อเธอเข้าประเทศ

Custom = คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า พฤติกรรมแบบเก่า หรือโบราณของกลุ่มคน เช่น

In the U.S., the custom is to shake hands when you meet a new business associate. ในสหรัฐ มีประเพณีที่ต้องจับมือ เมื่อเธอพบคู่ค้าคนใหม่

……………..

เขียน 18 Jun 2019 @ 18:43 ()


ความเห็น (0)