อนุทิน 164551 - Duangruathai Mangkorn

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ปฐมนิเทศก่อนฝึกงาน อาจารย์และวิทยากรได้แนะแนวเรื่องของการฝึกงาน การทำโครงการ และพูดถึงเรื่องการเขียน Gotoknow.

เขียน 18 Jun 2019 @ 10:47 ()


ความเห็น (0)