อนุทิน 164549 - นางสาว นุสรา ศรีทิพย์

ปฐมนิเทศก่อนฝึกงาน วันที่ 18-20 มิถุนายน พ.ศ.2562 อาจารย์อธิบายการฝึกงาน โครงการ การทำกิจกรรม การทำรายงานในการฝึกงานหน่วยที่ได้รับ

เขียน 18 Jun 2019 @ 10:40 ()


ความเห็น (0)