อนุทิน 164541 - นาย เขมกร กรุงแทนเมือง

ปฐมนิเทศเตรียมฝึก วันนี้ได้มาอบรม ฝึกงาน อ.เอได้อธิบายหัวข้อต่างๆที่ต้องทำส่ง พูดถึงเรื่องโครงสร้าง โครงการ สวอต ทามไลน์ แผนที่เดินดิน รอบนอกรอบใน GIS และพูดถึงหลายๆเรื่องอีกมากมายเกี่ยวกับการฝึกงานทุกอย่าง และ พี่บอลก็ได้สอนวิธี เข้าโกทูโน สอนเปลี่ยนรหัสใหม่ สอนว่า ต้องเขียนให้น่าอ่านและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และเพื่อนๆ ก็ตั้งใจทำตามที่พี่บอลบอกทีกอย่าง อย่างตั้งใจ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยนาชฏัชนครปฐม(วันอังคาร18/มิ.ย./2562)

เขียน 18 Jun 2019 @ 10:03 () แก้ไข 18 Jun 2019 @ 11:00, ()

คำสำคัญ (Tags) #ฝึกงาน#ปฐมนิเทศ#เตรียมฝึกความเห็น (0)