อนุทิน 164528 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๓๒

หากเวลาจิตเรานิ่ง ๆ…เราจะสังเกตเห็นสิ่งซึ่งเป็นจริยาของผู้อื่น มีทั้งดีและไม่ดี…สิ่งที่กระทำได้ในการฝึกตนเอง คือ ไม่ใส่ใจในจริยาของผู้อื่น…ฝึกเสมอ ๆ แล้วเราจะทราบถึงอาการของคน ๆ นั้น…ได้แต่ขอบคุณคนนั้นที่ได้มาแสดงจริยาให้ฉันได้เห็นและเรียนรู้

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)