อนุทิน 164516 - แสงแห่งความดี...

ข้อคิดจากการได้เสวนาธรรม…จากเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรม..วันนี้ .. หากเราหลงติดอยู่ใน “มานะ”แล้ว เราจะก้าวขึ้นภูมิธรรมชั้นสูงได้ยาก.. .. ขอบคุณกัลยาณธรรม…ที่มอบคำๆนี้…ให้คิด

เขียน 12 Jun 2019 @ 23:12 () แก้ไข 12 Jun 2019 @ 23:14, ()

คำสำคัญ (Tags) #มานะความเห็น (0)