อนุทิน 164506 - ลิขิต

ลิขิต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ในช่วงเวลาแบบนี้ ความสุข ของคนไทย คือ อะไร?… ความสุข ของผู้เขียน คือ การที่ได้มีโอกาสร่วมเผชิญ วิกฤติ และความยากลำบากไปพร้อมกับ ชาวบ้านธรรมดาๆ คล้ายค้นพบหนทาง การดำรงชีวิตแบบหนึ่ง…ผู้เขียน มีทรัพยากร พืชผักผลไม้ ในมือ ที่มีต้นทุนจากธรรมชาติ ไว้แลกเปลี่ยนเงินตรา และ เป็นอาหาร ผู้เขียน มีความสามารถ เปลี่ยน แปรรูป ปรุงทรัพยากร เป็นอาหารรสเลิศได้ ซึ่งต้องอาศัยทักษะการฝึกฝน งานเหล่านี้ ไม่ก่อเกิดความเครียด แต่สร้างพลังทางความคิด

ในเวลาประมาณ หนึ่งปี ผู้เขียนได้รับข้อมูล ในชุมชนเมือง ผลไม้ไทย ขึ้นชื่อ ราคาสูงมาก และอาจมีไม่เพียงพอสำหรับคนไทย เมื่อลองคำนวณราคาทุเรียนในตลาด ในภาวะเศรษฐกิจ ที่หาเงินได้ยาก ชาวบ้านธรรมดา จะมีโอกาสซื้อได้หรือไม่?

ราคาสินค้าอุปโภค บริโภค ปรับราคาสูงขึ้นต่อเนื่อง แม่ค้าในตลาด บอกว่า คนซื้อ เปลี่ยนมาเป็นคนขายหมด แม่ค้าต้องหยุดขายเป็นบางวัน ทุกชีวิต ดิ้นรนปรับตัวกันไป

ชีวิตจริง เมื่อผู้คนไม่อิ่มท้อง ขาดความเชื่อมั่น จะเกิดเรื่องราวใด ต่อไปอีก…. ผู้คนโดยส่วนรวม มีความสุขกันดีอยู่ เช่นนั้นหรือ?

เขียน 12 Jun 2019 @ 14:01 ()


ความเห็น (0)