อนุทิน 164481 - ต้นโมกข์

คำที่อาจใช้ผิดกัน

Empathy = คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า ความสามารถในการทำความเข้าใจและร่วมแบ่งปันความรู้สึก หรือประสบการณ์ของคนอื่นๆ กล่าวให้ง่ายที่สุดคือ การเอาใจใส่ เช่น

The president grew up with little money, so she has great empathy toward the poor. ในสมัยก่อนท่านประธานมีเงินน้อย ดังนั้นเธอจึงเอาใจใส่กับพวกยากจนเสมอ

Sympathy = คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า ความสงสาร หรือความเห็นอกเห็นใจ ความเมตตาสงสาร เช่น

My classmate was having a bad day. I expressed my sympathy to her. เพื่อนร่วมห้องฉันมีวันที่แย่มากๆ ฉันเลยเมตตาสงสารหล่อน

……………………

เขียน 09 Jun 2019 @ 18:42 ()


ความเห็น (0)