อนุทิน 164471 - ต้นโมกข์

คำศัพท์ที่ชวนสับสน

Through = คำนี้เป็นได้ทั้งคำคุณศัพท์ วิเศษณ์ และบุรพบท แปลว่า จากที่สุดข้างหนึ่งไปสู่อีกข้างหนึ่ง หรือตลอด ผ่านเครื่องขีดกัน อุปสรรค หรือการทดสอบ เช่น

I have to make it through exams! ฉันทำข้อสอบผ่านแล้ว

He slept through movie. เขาหลับตลอดเรื่อง

Thorough = เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า ตลอดทั่วถึง เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่าง เช่น

All employees have a thorough understanding of the company rules. ลูกจ้างทุกคนมีความเข้าใจต่อระเบียบของบริษัทอย่างถ่องแท้ ………………

เขียน 07 Jun 2019 @ 18:40 ()


ความเห็น (0)