อนุทิน 164469 - สุรสิทธิ์ นมัสโก

บ่ายโมงเปิดหีบเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนเซนต์นิโกลาส​ มีสองพรรคลงชิงดำ​ คาดว่าบ่ายสามโมงรู้ผลพรรคใดเข้าวิน

เขียน 07 Jun 2019 @ 09:51 ()


ความเห็น (3)

ทุกปีได้รับการสนับสนุนเครื่องลงคะแนนอีเล็คทรอนิคส์จากกต.จังหวัดพิษณุโลก​ ช่วงนี้อยู่ระหว่างส่งตรวจสอบสภาพและซ่อมบำรุง​ โรงเรียนจึงใช้วิธีลงคะแนนแบบดั้งเดิม

ทุกปีได้รับการสนับสนุนเครื่องลงคะแนนอีเล็คทรอนิคส์จากกต.จังหวัดพิษณุโลก​ ช่วงนี้อยู่ระหว่างส่งตรวจสอบสภาพและซ่อมบำรุง​ โรงเรียนจึงใช้วิธีลงคะแนนแบบดั้งเดิม

ทุกปีได้รับการสนับสนุนเครื่องลงคะแนนอีเล็คทรอนิคส์จากกต.จังหวัดพิษณุโลก​ ช่วงนี้อยู่ระหว่างส่งตรวจสอบสภาพและซ่อมบำรุง​ โรงเรียนจึงใช้วิธีลงคะแนนแบบดั้งเดิม