อนุทิน 164466 - ต้นโมกข์

คำศัพท์ที่ชวนสับสน

Stationary = คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า ไม่เคลื่อนที่ หรือไม่เปลี่ยนแปลง เช่น

Diana likes to ride the stationary bicycle at the gym. ไดอาน่าชอบที่จะขี่รถจักรยานแบบไม่เคลื่อนที่โรงยิม

Stationery = คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า กระดาษที่เขียนจดหมาย เช่น

Your letter came on such beautiful stationery. จดหมายของเธอใช้กระดาษเขียนที่สวยงามมากๆ

…………….

เขียน 06 Jun 2019 @ 18:40 ()


ความเห็น (0)