อนุทิน 164448 - ต้นโมกข์

คำที่มีความหมายแตกต่างกัน

Light = คำนี้เป็นคำนาม แปลว่า แสงสว่าง เช่น

Plants need light from the sun to grow. พืชต่างๆต้องการแสงจากอาทิตย์เพื่อการเติบโต

Light = คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า เบา หรือไม่หนัก หรือง่ายที่จะยก เช่น

Your suitcase is so light. กระเป๋าเอกสารของคุณเบามาก ………………….

เขียน 03 Jun 2019 @ 18:40 ()


ความเห็น (0)