อนุทิน 164443 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๒๙

๓-๕ มิถุนายน ๒๕๖๒…เดินทางเข้า กทม. เพื่อนำผลงานการพิจารณาผลงานการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้กับบุคลากร สายวิชาการ นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ…งานนี้ เคสย่อย ๑๐ เคส ประชุม คพว. ๑ ประชุม…หุหุหุ…ความเห็น (0)