อนุทิน 164442 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๒๘

การฝึก…เมื่อกายงาม กายต้องงามคู่กับจิตเสมอ นี่คือ การฝึก เพราะกายคู่กับจิตเสมอ สำหรับโลกมนุษย์…

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)