อนุทิน 164438 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๒๔

“ปัจจัตตัง”…เป็นอะไร ที่ตัวเราเองเท่านั้น ที่รู้…โดยเฉพาะ “การรู้ดี…รู้ชั่ว” หัดกระทำตนให้แยกแยะให้ได้ และให้เป็น…แล้วเราจะเห็นสิ่งต่าง ๆ บนโลกใบนี้ ได้อีกมากมาย

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)