อนุทิน 164424 - แสงแห่งความดี...

คาถาค้าขายดีของ หลวงพ่อเสือดำว่าดังนี้

นะฤาชา กุติยะ ปัญจะลือ โสภะกัญจะ สะวะรัง วะรัง ฤามะหันตา นะมามิหัง กรินิ อักขรานิ ชาตานิ อุณาโลนาถัง เพชรตังโหติ อะสังวิสุโล อุสะพุภะ สัตถุโน พุทโธ จงเป็นที่นิยมของประชาชน อิทะคะมะ อิทิเตตะโส คันหัง คันหาหิ ทามะสา สัตถาเทวะ ราชาจงเห็นหน้าแม่ค้า สานังพุทโธ ภะคะวาติ

เขียน 29 May 2019 @ 20:04 ()

คำสำคัญ (Tags) #คาถาความเห็น (0)