อนุทิน 164416 - ต้นโมกข์

คำที่ดูเหมือนกันแต่ความหมายต่างกัน

  1. monitor = เป็นคำนาม แปลว่า การใช้เครื่องมือที่เป็นวิดีโอเพื่อแสดงข้อมูล เช่น They check the monitor to see what is in each bag. พวกเขาตรวจสอบโดยใช้วิดีโอเพื่อดูว่าในกระเป๋าแต่ละใบบรรจุอะไรไว้บ้าง

  2. monitor = เป็นกริยา แปลว่า ดู หรือ สังเกตบางสิ่งเป็นระยะเวลานาน เช่น The doctor monitored her heart rate. ครูเฝ้าดูการเต้นของหัวใจหล่อน

………………….

เขียน 28 May 2019 @ 18:41 ()


ความเห็น (0)