อนุทิน 164415 - Wasawat Deemarn

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

..

“สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย” (สกว.)

เปลี่ยนชื่อเป็น

“สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม” (สกสว.)

มีผลตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

..

วิทยาเขตในเมือง

เชียงใหม่ (ยามเย็นย่ำ)

เขียน 28 May 2019 @ 17:00 ()

คำสำคัญ (Tags) #อนุทิน#วสวัตดีมาร#wasawatdeemarn#10125ความเห็น (0)