อนุทิน 164374 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๒๑

การพึ่งพา ด้วยตนเองให้ได้นั้น สำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใด…เพราะทำให้เรายืนด้วยขาของเราเอง…นี่คือ Competency and Skill ของตัวของฉันเอง…และฉันก็ชอบสอนลูก ๆ หลาน ๆ ของฉัน ให้เป็นแบบฉันและปู่เรเช่นกัน…มันภูมิใจกว่ากันเยอะเลย สิ่งที่เราทำได้ด้วยตัวของเราเอง…ดีกว่าไปพึ่งพาผู้อื่น พึ่งได้ แต่พึ่งให้น้อยที่สุด คนที่พึ่งได้ นั่นคือ ตัวของเราเอง…เพราะการพึ่งพาด้วยตนเอง ก็คือ การนำหลักธรรมมาปฏิบัติอีกแล้วต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)